تغذیه گیاهان آکواریومی

Without knowledge,anything will die

 

ترکیبات شیمایی مورد استفاده برای تغذیه گیاهان بایستی برای جذب و استفاده بهتر گیاهان آبزی همراه با آمینواسیدی خاص استفاده شوند

یکی ازین ترکیبات بهبود دهنده جذب و رشد بهتر گلوکونیک اسید می باشد

این ترکیب همراه با کودهای تروپیکا و کود فلوریش سیچم در اختیار گیاهان قرار داده می شود

قسمت جالب اینجاست که رنگ این ترکیب دقیقا تیره است و همین رنگ ، رنگ ترکیب فلوریش می باشد

بدین ترتیب همان سولفات آهن یا سولفات روی که بصورت مایع بی رنگ است به همراه این ترکیب که شکل غلیظ آن قهوه ای تیره است موجب تولید ترکیب غذایی می شود که میتواند رشد گیاهان را متحول کند.

نزدیک به 8 سال می گذرد از زمانی که گفته شد به یک ترکیب مکمل و افزایش دهنده جذب که ترکیب جز ترکیبات حاوی عناصر تغذیه است است نیاز می باشد

و پس از تجربیات عجیب در مورد کشفیات عجیب و استفاده ویتامین ها و تاثیر عالی اما نه چندان کامل و پس از چند سال استفاده هیومییک اسید که مجدد تاثیر استثنایی بر افزایش جذب داشت اما کامل در آب حل نمی شد سرانجام پس از این همه مدت سردرگمی دلیل اینکه چرا گیاهان یک کود کامل را بدون مکمل جذب نمی کنند مشخص گردید.آن هم راه حل اصلی نه راه حل های عجیب.

وظیفه تمامی مکمل هایی که این چند سال بررسی شدند تنها کلات کنندگی و افزایش قدرت جذب توسط گیاه می باشد چرا که سولفات روی بصورت سریع و مستقیم جذب یک گیاه آبزی نمی گردد و تغذیه برپایه سولفات ها که عناصر ماکرو یا میکرو را تامین میکنند با عدم نتیجه مناسب روبرو می شود و گیاه رشد فعال ندارد !

اما امروز که ارزش ترکیب های مکمل مشخص شده است بایستی بدونیم که کودهای زیادی با عنوان کلات برای استفاده وجود دارند که قوی ترین آن گلیسین می باشد که تاثیر خیلی زیادی بر رشد یک گیاه عادی دارد اما هر نوع کلات کننده ای مناسب گیاهان آبزی نمی باشد و استفاده حساب نشده به نتایج قابل قبول منتهی نمی شود.

سیتریک اسید ، گلیسین و خیلی دیگر از آمینواسیدها با اینکه موجب جذب بهتر عناصر میکرو برای درختان میشوند اما برای گیاهان آبزی مناسب نیستند.

یکی از کلات های مناسب گیاهان آبزی EDTA است که هم حل شوندگی عالی کودهای تولید شده توسط آن دارد و هم مناسب تغذیه خیلی از گیاهان آبزی است و رشد را بهبود می دهد.

بنابراین همان ترکیب قهوه ای رنگ گلوکونیک اسید از بهترین کلات کننده های عناصر میکرو برای گیاهان آبزی خواهد بود و جالب شد برای خودم که بدونم چرا ترکیب مولتی برایت ول بی رنگ است اما چی باعث تیرگی رنگ کود فلوریش با بوی خاص شبیه دارو می شود

کود فلوریش هم ترکیب بی رنگی است که توسط گلوکونات اضافه شده به آن به رنگ دقیقا تیره تبدیل می شود و این نشان از حجم زیاد استفاده مکمل دارد.

حالا بایستی پیدا کنیم ترکیب مایعی از آن را که خیلی هم قیمت گرانی دارد.

بیش از 9 سال وبلاگ های تغذیه گیاهان آکواریومی مدام سعی در اشتراک گذاری دانش مناسب نگهداری گیاهان آبزی بودند در بخش معرفی عناصر موفق عمل شد اما با اتفاقی عجیب روبرو شدیم زمانی که جز منابع تامین عناصر مکمل های شناخته نشده استفاده نشده بودند تا ترکیب کاملا خودساخته باشد اما ناقص

بیش از حد همچی پیچیده شد اما امروز ضلع سوم تغذیه گیاهان معرفی گردیده است.حیف که دراین کشور متخصص واقعی یافت نمی شود که سوالی مشکلی را با راه حل و جواب مناسب پاسخ دهد.مگر اینکه به چیزی شک کنی و انقدر پیگیر شوی تا جواب اصلی را پیدا کنی جوابی که کامل در اب حل می شود و فیلتر را بیخود کثیف نمی کند.

و البته در عجبم ازین موجودات پیچیده که تغذیه آنها چیزی بیش از خالص سازی و تامین مستقیم عناصر بود.

 یا از خاک به حد کافی استفاده نمی کردد تا زیاد رشد کنند یا ترکیبات غلیظ موثر نبود.

(( پایان ))

//این پست نیازمند مقداری ویرایش در آینده می باشد//

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 7 آبان 1397برچسب:, توسط مصطفی محمودی نسب (Tragzes)